Аналітика / Кадри і зарплата

Немає Е-лікарняного сумісника: як діяти роботодавцю?

15.10.2021
Е-лікарняні сумісників: теорія і практика
Теорія:Під час формування листка непрацездатності враховується інформація про основне місце роботи застрахованої особи, визначене за даними повідомлення про прийняття працівника на роботу. Хоча це повідомлення надсилається до ДПС, а не до ПФУ.Сформований листок непрацездатності надсилається страхувальникам, з якими застрахована особа перебуває у трудових відносинах (за основним місцем роботи та за сумісництвом) через кабінет страхувальника на веб-порталі електронних послуг ПФУ (п. 2 р. ІІ Порядок видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності, затверджений наказом МОЗ від 17.06.2021 № 1234, далі – Порядок № 1234).А що на практиці?Повідомлення про прийняття праціників на роботу роботодавці надсилають до податкових органів. Тому ці дані не потрапляють до Реєстру застрахованих осіб і відповідно органи ПФУ нині не можуть їх використати з метою визначення основного місця роботи. Тож у червні-серпні Е-лікарняні надходили до електронних кабінетів страхувальників за основним місцем роботи.У вересні 2021 був період, коли роботодавці не отримувала Е-лікарняні за основним місцем роботи працівників, натомість їх отримали роботодавці за сумісництвом. При цьому взяти до роботи їх не могли ні перші, ні другі. Ця проблема була майже усунута.Тепер, як і раніше Е-лікарняних не бачать страхувальники на роботі за сумісництвом. Звісно, проблеми немає у тих страхувальників-роботодавців, у яких працюю ть внутрішні сумісники. ПФУ обіцяє, що скоро вирішить цю проблему. Чекаємо..., а що робити нині?
Який документ є підставою для оплати Е-лікарняного сумісника
На жаль, законодавчі акти у зв’язку з запровадженням Е-лікарняних до сих пір не оновлені , що і створює низку проблем. Новації з 01.10.2021 щодо формування Е-ліккарняних проаналізовані у статті: "Нові правила формування Е-лікарняних з 01.10.2021"У разі роботи за сумісництвом, за трудовим договором (контрактом) одночасно із здійсненням підприємницької чи іншої діяльності підставою для призначення допомоги є копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою (за наявності) за основним місцем роботи (ч. 1 ст. 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV, далі – Закон № 1105).Для паперових листків непрацездатності ця норма актуальна, а для Е-лікарняних – ні. Звісно, у дану норму потрібно внести зміни, проте поки що ніхто навіть не збирається цього робити.Що ж говорить Фонд соцстраху з цього приводу? Відповідь на питання стосовно проблем з Е-лікарняними сумісників Фонд соцстраху озвучив у листі-роз’ясненні від 27.07.2021 № 03/С-619з-798. На чому акцентував Фонд увагу роботодавців?По-перше, листок непрацездатності повинен бути відображений в електронних кабінетах усіх страхувальників, з якими застрахована особа перебувала у трудових відносинах на момент настання страхового випадку, тобто і в електронному кабінеті роботодавця за сумісництвом. Теоретично так, а на практиці - чекаємо...По-друге, якщо Е-лікарняного сумісника немає в електронних кабінетах страхувальників, застрахована особа має можливість підтвердити факт своєї тимчасової непрацездатності витягом з ЕРЛН, виданого територіальними органами ПФУ в паперовій формі для кожного роботодавця окремо (п. 16 Порядку організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього, затвердженого постановою КМУ від 17.04.2019 № 328). Так, але отримати той витяг не так просто.Як правило, спеціалісти Фонду під час опрацювання зави-розрахунку перевіряють наявність Е-лікарняних у електронних кабінетах страхувальників і можуть затребувати копію такого витягу (якщо його все ж вдалося отримати). По-третє, надавати на місцем роботи за сумісництвом копію листка непрацездатності, засвідчену підписом керівника і печаткою (за наявності) за основним місцем роботи не потрібно. Тобто якщо роботодавець оплатить Е-лікарняний на підставі засвідченої керівником за основним місцем роботи роздруківки Е-лікарняного, під час перевірки спеціалісти Фонд можуть визнати такі витрати неправомірними.
Коли є право і підстави для оплати Е-лікарняного сумісника?
Таке право буде, коли роботодавець на роботі за сумісництвом побачить Е-лікарняний у електронному кабінеті (чи працівник надасть витяг з ЕРЛН) – за умови, що працівник надав довідку (довідки) про середню зарплату з основного та інших місць роботи (за їх наявності). Звідки висновок?Страхові виплати та оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця здійснюються на підставі копії виданого в установленому порядку листка непрацездатності, засвідченої підписом керівника і скріпленої печаткою за основним місцем роботи, та довідки про середню заробітну плату за основним місцем роботи. Якщо особа працює на кількох роботах за сумісництвом, додатково додаються довідки про середню заробітну плату за місцями роботи за сумісництвом» (п. 30 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.01.2001 № 1266). Знову-таки норма стосується паперових листків непрацездатності. Проте Фонд у листі від 27.07.2021 № 03/С-619з-798 наголошує, що правило щодо надання сумісником довідки про середню зарплату діє незалежно від того, який листок непрацездатності. оформлений: паперовий чи електронний? Отже, підставою для оплати Е-лікарняного сумісника є його наявність в кабінеті відповідного страхувальника (чи отриманий у ПФУ паперовий витяг з ЕРЛН) та надана сумісником довідка про середню зарплату з основного та інших місць роботи.
Немає Е-лікарняного сумісника: чи можна оплатити як робочі дні?Перше питання, яке виникає: чи дійсно працівник працював у період тимчасової непрацездатності? Якщо працював, то підстав для оплати Е-лікарняного немає. Проте рішення про відмову в оплаті листка непрацездатності має прийняти комісія з соціального страхування підприємства. А якщо підприємство вирішило оплатити період тимчасової непрацездатності через відсутність Е-лікарняного (працівник дійсно хворів), то вже інша справа й варто оцінити ризики.Навряд чи Фонд це зацікавить, адже їх прерогатива – не допустити неправомірної виплати страхових коштів. Держпраці ж напевне зацікавиться такою інформацію. Не забуваймо, що саме Держпраці перевіряє дотримання законодавства про соціальне страхування та законодавства про працю.Які порушення у цьому випадку може знайти інспектор праці під час перевірки?По-перше, відсутність достовірного обліку роботи (робочого часу), що є порушенням ч. 2 ст. 30 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР.По-друге, маємо низку порушень Закону № 1105, які підлягають контролю інспекторами праці, що видно з уніфікованої форми акту перевірки, затвердженої наказом Мінекономіки від 27.10.2020 № 2161. Там знаходимо такі норми, що перевіряються інспектором праці:● чи забезпечено право застрахованої особи на отримання матзабезпечення у разі настання страхового випадку (ч. 1 і 2 ст. 19 Закону № 1105);● чи нарахована допомога по тимчасовій непрацездатності відповідно до вимог Порядку № 1266 і ч. 4 ст.19 Закону № 1105;● чи надається допомога по тимчасовій непрацездатності застрахованим особам (п. 1 ч. 1 ст. 20 Закону № 1105); ● чи оплачуються перші п’ять днів непрацездатності за рахунок роботодавця (ч. 2 ст. 22 Закону № 1105);● чи дотримано 10-денного строку для призначення матзабезпечення згідно зі ч. 1 ст.32 Закону № 1105.Зауважте: оплата лікарняного досить часто вище за оплату робочих днів.Запитаєте: звідки інспектор праці дізнається про неоплачений Е-лікарняний сумісника? За інформацією ПФУ планується надати доступ до ЕРЛН і Держпраці, адже інспектори праці перевіряють питання, повязані з призначенням матзабезпечення та оплатою лікарняних.Звісно, за кожне з перелічених порушень нині підприємству загрожує штраф всього лиш у розмірі мінімальної зарплати, проте таких порушень може бути декілька й тоді сума штрафу стане суттєвою
Як бути коли Е-лікарняного сумісника отримали через місяць-два?
Для того, щоб убезпечити себе від претензій контролерів варто врахувати два моменти:1) доцільно вести облік лікарняних у журналі чи електронній формі, де фіксувати дату надходження Е-лікарняного в кабінет страхувальника, дату закриття й дату готовності до оплати. Тобто потрібно мати підтвердження, що несвоєчасне призначення комісією із соцстраху матзабезпечення застрахованій особі не залежить від роботодавця;2) якщо ПФУ найближчим часом вирішить проблему з Е-лікарняними сумісників, нарахувати плату перших п’яти днів непрацездатності і допомоги по тимчасовій непрацездатності не можемо – доки працівник-сумісник не надасть довідку про середню зарплату з основного та інших місць роботи. У разі якщо 10-тиденний строк для призначення матзабезпечення пропущений з вини працівника, комісії соцстраху цей факт варто зафіксувати у відповідному протоколі (скажімо, коли є Е-лікарняний, але немає довідки з основного місця роботи). Практичні ситуації з Е-лікарняними розглядалися на онлайн-семінарі: КВЕСТ З Е-ЛІКАРНЯНИМИ, СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА & ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК: ЯК ДІЯТИ В НЕСТАНДАРТНИХ СИТУАЦІЯХ?
Світлана ЛІСТРОВА
Залиште відгук чи коментар

* Обов'язкове поле

Дякую!

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом.

Can't send form.

Please try again later.