Дата проведення:

з 22 грудня 2021 р. по 27 січня 2022

Тривалість заходу:

з 11:00 до 14:50, перерва з 13.00 до 13.20

Формат:

Бліц-курс (онлайн), тести, корисні документи і зразки до кожної теми - 75 

Лектор:

Світлана ЛІСТРОВАнезалежний експерт з питань трудового законодавства, бухгалтерського обліку та оподаткування, ACCA DipIFR (RUS).

Вартість:

записів (6 занять по 3,5 годин) - 2700 грн.


Навчальний курс включає 5 тематичних блоків – онлайн (не запис!) по 3 години + 30 хвилин на відповіді на запитання і підсумкове заняття, всього – 20,5 годин навчання
+ До кожного з 5 тематичних блоків додається пакет корисних документів і зразків (від 10 до 20)+ Тест для самоперевірки (який розбираємо на наступному занятті). + Підсумкове онлайн-заняття з відповідями на запитання учасників і аналізом новацій за січень 2022 і Фінальний тест.+ Щомісяця безкоштовний вебінар з аналізом важливих змін у трудовому законодавстві та відповідями на запитання.+ Можливість задати запитання та отримати відповідь у групі в ТелеграмДоступ до курсу – до 30.06.2022 (у разі надання пошти gmail).
Старт з 22.12.2021, кожну тему розглядаємо онлайн щосереди: 22.12.2021, 29.12.2021, 05.01.2022, 12.01.2022, 19.01.2022Підсумкове онлайн-заняття з відповідями на запитання 27.01.2022.
ПРОГРАМА КАДРОВОГО КУРСУ

ТЕМА 1. Правила діловодства на підприємстві: що важливо знати керівнику, кадровику і бухгалтеру! 22.12.2021Що таке Номенклатура справ і як розробити для відділу кадрів і бухгалтерії● Інструкція з діловодства і графік документообігу● Електронний документообіг: що врахувати у разі запровадження●. Організаційно-розпорядчі документи: накази за новим ДСТУ 4163-2020 і НК 010-2021, види, реєстраційні індекси.● Посадова (робоча) інструкція: як правильно скласти, затвердити, внести зміни● Особова справа: що включає й як оформлюється● Що інспектору кадрів потрібно зробити в грудні: перелік справ і форм та журналів, проект графіка відпусток ● Відповідальність за недотримання ДСТУ 4163-2020 і НК 010-2021.● Яка відповідальність передбачена для керівника і кадровика за порушення правил кадрового діловодства.
Корисні матеріали і зразки заповнення до Теми 1:●  Перелік основних організаційних і кадрових документів на підприємстві і строки їх зберігання.● Перелік галузевих Довідників кваліфікаційних характеристик● Зразок Номенклатури справ для відділу кадрів● Зразок Номенклатури справ для бухгалтерської служби● Перелік наказів за видами: з основної діяльності, з адміністративно-господарських питань, з кадрових питань тривалого і тимчасового зберігання● Зразки оформлення наказів з основної діяльності та адміністративно-господарських питань (5 зразків)● Зразки оформлення посадової і робочої інструкції працівника● Пам’ятка по оформленню і заповненню Особової справи працівника
ТЕМА 2. Прийняття працівників на роботу: оформлення від «А» до «Я» 29.12.2021 ● Алгоритм прийняття на роботу за новими правилами і оновлений пакет документів● Види трудових договорів, письмовий трудовий договір і випадки обов’язкового укладання, працевлаштування іноземців●. Строкові, тимчасові, сезонні трудові договори, контракт, дистанційна й надомна робота.●Повідомлення про прийняття на роботу, випробування, рахуємо строки правильно!● Особова картка працівника № П-2: порядок заповнення●. Ознайомлення з локальними актами, Положенням про конфіденційність, Положенням про обробку персональних даних● Що інспектору кадрів потрібно зробити: проект штатного розпису, нові форми реєстрації, Звіт з праці...● За які порушення в прийнятті на роботу можна отримати штраф від Держпраці?
Корисні матеріали і зразки заповнення до Теми 2:● Зразок трудового договору про дистанційну роботу● Зразок трудового договору ФОП з працівником● 7 зразків наказів про прийняття на роботу: вдома, сезонну, тимчасову, з вахтовим методом, з роз’їзним характером, за сумісництвом ● Повідомлення про прийняття на роботу - 3 зразки повідомлення, скасування, виправлення помилки● Зразок заповнення Особової картки працівника ● Пам’ятка по заповненню Особової картки працівника № П-2● Зразок Положення про обробку персональних даних● Зразок Зобов’язання про нерозголошення комерційної таємниці
ТЕМА 3. Організаційні, розпорядчі та кадрові документи під час трудової діяльності, Е-лікарняні 05.01.2022 ● Правила внутрішнього трудового розпорядку, Положення про відрядження, графік відпусток.● Положення про оплату праці + Структура і штатна чисельність = Штатний розпис● Зміна істотних умов праці, переміщення, переведення, суміщення, замісництво, відсторонення: процедура, умови, оформлення наказів і повідомлень● Оформлення відпусток: підтвердження права на соцвідпустку, наказ, повідомлення, перенесення, подовження, зміни до графіку відпусток.● Електронні листки непрацездатності: оновлена процедура, особливості визначення страхового стажу, протокол, лікарняні сумісників і ЦПД-ників, перевірки Фонду соцстраху.● Атестація працівників: різні процедура, оформлення, реалізація результатів● Військовий облік на підприємстві: новації-2021, план заходів з військового обліку, хто веде й хто відповідає. ● Ведення кадрової документації у ФОП: особливості й обов’язковий перелік документів
Корисні матеріали і зразки заповнення до Теми 3:● Зразок Структури та штатної чисельності● Зразок штатного розпису підприємства та внесення змін до нього● Зразок графіка відпусток і внесення змін до нього● 7 зразків наказів з кадрових питань: про зміну істотних умов праці, про переміщення, переведення, суміщення, виконання обов’язків відсутнього працівника, переведення● Зразки наказів про надання різних видів відпусток, направлення у відрядження (5 зразків)● Зразки повідомлення про зміну істотних умов праці (2 зразки)● Зразок повідомлення про початок відпустки● Чек лист. Як визначати страховий стаж для лікарняних до 27.02.2001 і після● Перелік заходів з ведення військового обліку на підприємстві.● Чек-лист. Перелік обов’язкових локальних актів і кадрових документів у ФОП (з обгрунтуванням).
ТЕМА 4. Режими і графіки роботи, табельний облік робочого часу 12.01.2022●  Норми робочого часу на 2022: рахуємо залежно від режиму, перенесення, скорочення, гнучкий режим.● Неповний робочий час: заява, оформлення, індивідуальний графік●. Підсумований облік робочого часу: оформлення, обліковий період, складаємо 2 графіки, рахуємо надурочні●. Заповнення табелю обліку робочого часу на підставі Положення про табельний облік робочого часу● Облікова, середньооблікова, середня кількість працівників, еквівалент повної зайнятості: алгоритм розрахунку показників● Заповнення звітів за Формою 3-ПН і 4-ПН: алгоритм заповнення, строки подання, відповідальність за неподання● Звіт за формою 10-ПОІ і про виконання квоти заповнення показників, які санкції загрожують за невиконання нормативу робочих місць для осіб з інвалідністю?● Штрафи за порушення вимог щодо робочого часу від Держпраці і Уктрансбезпеки: кому доведеться сплачувати? Корисні матеріали і зразки заповнення до Теми 4:● Місячні норми робочого часу для різних 6 режимів праці на 2022 рік для п’ятиденки: 4 дні по 8:15, один – 7 годин; 4 дні по 8:12, один – 7:12 годин і шестиденки. Для п’ятиденки вихідні: субота і неділя, неділя і понеділок. Для шестиденки: вихідний – неділя і вихідний – понеділок.● Графіки роботи 1 квартал 2022: доба через три і 12 годин через день. ● Зразки заяви та наказу про встановлення неповного робочого часу● Зразки подання, наказу та інших документів для встановлення підсумованого обліку робочого часу ● Зразок Положення про табельний облік робочого часу● Чек-лист. Розрахунок СКШП● Таблиця-пам’ятка для заповнення Форми № 3-ПН ● Таблиця-пам’ятка для заповнення Форми № 4-ПН● Таблиця-пам’ятка щодо заповнення Форми 10-ПОІ● Таблиця-пам’ятка щодо заповнення Звіту по квоті.
5. Працюємо з Класифікатором професій, Е-трудовою і сканами 17.01.2022●  Аналізуємо оновлений Класифікатор професій й Довідники кваліфікаційних характеристик та обираємо потрібну посаду (професію).●  Найпоширеніші помилки і 4 варіанти виправлення.●  Оформлення трудової книжки вперше, внесення записів та заповнення Е-трудової.●  Звільнення за власним бажанням, угодою сторін, відмова від роботи у змінених умовах, закінчення строку●  Припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця: не відповідність займаній посаді, за прогул і порушення трудової дисципліни – і судова практика.●  Скорочення штату та чисельності, недотримання умов контракту. Як діяти у разі поновлення на роботі та зміни формулювання підстав для звільнення?●  Звільнення керівника підприємства, у тому числі з ініціативи власника●  Затримка видачі трудової книжки і копії наказу про звільнення. ●  Як діяти, коли в день звільнення працівника немає на роботі? Не забуваймо про Книгу обліку руху трудових книжок!●  Неправильна назва посади за Класифікатором, порушення процедури: чия відповідальність.
Корисні матеріали і зразки заповнення до Теми 5. ● Чек-лист: Алгоритм пошуку професій (посад) у Класифікаторі● Найпоширеніші назви посад (професій), при застосуванні яких допускаються помилки● Виправлення неправильної назви посади: 4 варіанти виправлення зі зразками документів ● Перелік Довідників кваліфікаційних характеристик професій для використання під час розробки посадових (робочих) інструкцій.● 10 зразків наказів про звільнення (припинення) трудових відносин● 5 зразків записів до трудової книжки при звільненні, поновленні, зміні формулювання за рішенням суду● Алгоритм виправлення поширених помилок у трудових книжках● Передача сканів трудових до ПФУ: алгоритм для роботодавця
ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ УЧАСНИКІВ СЕМІНАРУ

КОЖЕН УЧАСНИК ЗАХОДУ ОТРИМАЄ

1. ЗАПИС курсу (доступ до 31.06.2022 - пошта: gmail)2. ПРЕЗЕНТАЦІЇ занять3. Пакет корисних документів до кожної теми4. Можливість отримувати відповіді на запитання протягом навчального курсу.5. Сертифікат - у разі успішної здачі фінального тесту.5. Можливість приймати участь у оглядових вебінарах щомісяця6. Відповіді на свої запитання у групі Телеграм.