ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДПУСТОК І ЗАОХОЧЕНЬ: СТВОРЕННЯ, ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ, ПОДАТКОВІ РИЗИКИ

Дата проведення:

14 квітня 2022 р.

Тривалість заходу:

з 11:00 до 14:00

Формат:

Семінар-практикум (онлайн)

Лектор:

Світлана ЛІСТРОВАнезалежний експерт з питань трудового законодавства, бухгалтерського обліку та оподаткування, ACCA DipIFR (RUS).

Вартість:

1500 грн.

ПРОГРАМА

1. Створення забезпечення виплат працівникам – не право, а обов'язок! ●  Мікропідприємства: не створюють резерви за замовчуванням чи мають прописати в обліковій політиці?● Мікропідприємство стало малим: як бути з накопиченими відпустками?● Чи повинні комунальні та державні підприємства створювати резерв відпусток?● Не відгуляні відпустки до 01.01.2015 року: чи будуть витрати?● Працівники беруть відпустки щороку, резерв не створюється: які податкові ризики? ● Перехідних відпусток немає, резерву – теж: чи можна прописати у обліковій політиці, що резерв не створюємо● Не створюємо забезпечення заохочень і премій – коли буде завищення собівартості ● А якщо річна премія у 2022 без створення забезпечення у 2021? Які ризики?● Чи можна річну премію всіх працівників не включати до собівартості, а віднести до адміністративних витрат?● Виплати до ювілейних дат, виплати при звільненні за стаж роботи: чи потрібно створювати забезпечення?
2. Алгоритм розрахунку забезпечення виплати відпусток ●  Чи є обов’язок створювати забезпечення відпусток МСФЗ-шникам? Що таке конструктивне зобов’язання?● Чи може підприємство самостійно обрати формулу розрахунку забезпечення відпусток● Створення забезпечення 2 дні за кожен місяць не відповідає вимогам НП(С)БО● Чому не варто рахувати забезпечення відпусток індивідуально для кожного працівника?● ДПС використовує алгоритм розрахунку резерву з НП(С)БО 11 «Зобов’язання»● Формула і варіант визначення складових розрахунку ― в обліковій політиці!● Як не варто прописувати алгоритм розрахунку забезпечення виплат відпусток у обліковій політиці?● Для яких відпусток створюється забезпечення – визначаємо за графіком!● А чи включати тепер відпустки на дітей до графіку відпусток і чи створювати під них забезпесення?● Аналізуємо кожен показник для розрахунку коефіцієнту резервування:● Плановий фонд оплати праці: факт минулого року, план поточного, факт за місяць х 12 чи штатний розпис на поточний рік?● Середня зарплата для розрахунку планового фонду оплати відпусток: середня індивідуальна за Порядком № 100, середня для всіх працівників – за Порядком № 100 чи середня за фактично відпрацьовані дні?● Кількість днів відпустки – за графіком, але одна відпустка кожного виду: загальна, середня чи індивідуальна тривалість?● Рахуємо коефіцієнт резервування: формула й округлення.● Документальне оформлення створення щомісячного резерву із урахуванням ЄСВ● Алгоритми розрахунку резерву відпусток з практики: аналізуємо ризики.● Цікаві кейси з використання резерву відпусток: перехідні відпустки наприкінці й на початку року, 2-3 відпустки за один рік, відпустка наперед.● Що перевіряє податкова й як «знімає» витрати на відпустки?● Що буде за нестворення забезпечення відпусток: які штрафи і відповідальність?● Створення забезпечення виплат відпусток: аналізуємо судову практику
3. Інвентаризація забезпечення виплат відпусток на 31.12.2021● Який механізм інвентаризації передбачений Положення № 879?● Алгоритм обчислення оплати відпусток змінився з 12.12.2020 і з 04.09.20216: як визначити сальдо 471 на кінець року● Як проводять інвентаризацію відпусток на практиці: загальний чи індивідуальний розрахунок?● Хто проводить інвентаризацію відпусток: інвентаризаційна комісія чи бухгалтер?● Документальне оформлення інвентаризації забезпечення виплат працівникам● На підставі якого документу відобразити коригування сальдо субрахунків 471 ● Як створюється забезпечення виплати відпусток вперше – одразу за кілька років: витрати чи виправлення помилки?● Як оформити створення забезпечення виплати відпусток вперше?
4. Забезпечення виплат заохочень, винагороди, річної премії, бонусів●  Чи передбачена обов’язковість створення забезпечення: для заохочень аналізуємо НП(С)БО 11 і 26, МСФО 19 «Виплати працівникам»●  Де шукати формулу для створення забезпечення виплати річних премій?●  А чи можна створити забезпечення під річну премії один раз: у грудні 2021 чи лютому 2022?●  Який алгоритм для розрахунку забезпечення виплати премій за тривалий період: аналізуємо практику●  Чи можна забезпечення виплати заохочень і премій створювати раз у квартал?●  Як реагують податківці на створення забезпечення для виплати бонусів?●  Чим загрожує нестворення забезпечення виплати заохочень і премій під час податкових перевірок?●  Чи можна прописати в обліковій політиці, що забезпечення не створюється, а визнаються витрати звітного періоду●  Які ризики несе формулювання «винагорода (премія) виплачується за рахунок прибутку»●  У грудні 2021 – останній шанс створити забезпечення під заохочення!?●  Чи будуть претензії контролерів, якщо заохочення передбачено лише для топ-менеджменту чи для тільки для керівників підприємства, їх заступників і керівників структурних підрозділів?●  Які критерії й показники можна встановити для виплати премій і заохочень?●  Оновити Положення про преміювання і виплату винагород саме час перед початком року!


ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ УЧАСНИКІВ СЕМІНАРУ

КОЖЕН УЧАСНИК ЗАХОДУ ДОДАТКОВО ОТРИМАЄ

1. ЗАПИС семінару-практикуму 2. ПРЕЗЕНТАЦІЮ лектора3. ТАБЛИЦІ Ехсеl з розрахунком:● залишку забезпечення на 31 грудня під час інвентаризації;● коефіцієнту резервування● щомісячного розрахунку забезпечення відпусток.4. АКТ інвентаризації забезпечення виплати відпусток5. ПРИКЛАД бухгалтерської довідки для відображення результатів інвентаризації6. ПРИКЛАД бухгалтерської довідки для щомісячного створення забезпечення7. ПРИКЛАД формулювання для облікової політики8. ДОБІРКУ роз’яснень ДПС і Мінфіну щодо забезпечення виплат9. ДОБІРКУ судових кейсів щодо створення і використання забезпечення відпусток і заохочень..